• USD 28.2
  • EUR 34
  • GBP 38.2
Спецпроєкти

Правило важеля. Що таке леверидж і для чого він потрібен

Правило важеля діє не тільки у фізиці, але і в бізнесі. Одне з таких правил — правильне використання інструменту під назвою "леверидж"

леверидж - / Depositphotos
Зміст

Що таке леверидж

Інструмент леверидж (англ. Leverage — важіль, засіб досягнення мети) у фінансовому аналізі застосовується для визначення факторів, невеликі зміни яких можуть привести до більш істотної зміни кінцевого результату.

Розрізняють два основних значення терміну «леверидж». Перший — фінансовий леверидж, тобто співвідношення позикового капіталу і власних коштів компанії. Другий — операційний (або виробничий) леверидж, який допомагає спрогнозувати, як зміниться прибуток підприємства при зміні виручки від продажу продукції, або визначити, яка повинна бути виручка, щоб отримати необхідний прибуток.

Фінансовий леверидж

Фінансовий леверидж, або "фінансовий важіль", дозволяє впливати на прибуток підприємства, змінюючи структуру пасивів, тобто — змінюючи співвідношення між власними і позиковими засобами. У поняття фінансового левериджу входить і ефект застосування позикових коштів з метою збільшити обсяг операцій і вигоди, якщо недостатньо капіталу.

Формула фінансового левериджу

Коефіцієнт фінансового левериджу компанії підраховується за простою формулою:

Коефіцієнт фінансового левериджу = Зобов'язання/Власний капітал

І чисельник, і знаменник в цій формулі беруться з пасиву бухгалтерського балансу компанії, при цьому для розрахунків використовуються як короткострокові, так і довгострокові зобов'язання.

Для чого використовується фінансовий леверидж

Прийнято вважати, що оптимальним для бізнесу є коефіцієнт фінансового левериджу із значенням "1" — коли сума позикових коштів і власного капіталу рівні. Якщо значення коефіцієнта стає більш 1, то це означає, що, з одного боку, з допомогою більшої кількості позикових коштів компанія підвищує розмір прибутку на власний капітал, але з іншого — підвищує ступінь ризику своїх операцій. Іншими словами, чим більше кредитів бере компанія для своєї діяльності, тим менший обсяг власного капіталу їй потрібен для ведення бізнесу. Але це також означає, що фінансове становище компанії стає менш стійким — чим більше кредитів привернула компанія, тим більше шансів, що вона може не впоратися з їх обслуговуванням. Крім того, чим вище значення коефіцієнта (тобто — чим більше позик компанія вже залучила), тим складніше залучити все нові позики.

З іншого боку, занадто низьке значення коефіцієнта фінансового левериджу говорить про те, що компанія недостатньо використовує позикові кошти для підвищення рентабельності власного капіталу.

Операційний (виробничий) леверидж

Операційний леверидж пов'язаний зі структурою витрат компанії і дозволяє управляти прибутком, покращуючи співвідношення постійних і змінних витрат.

Постійні витрати — це ті, які не залежать від обсягу випуску продукції. Наприклад, витрати на охорону підприємства можуть залишатися стабільними незалежно від того, збільшило підприємство обсяг випуску продукції. А змінні витрати залежать від обсягу випуску продукції, наприклад — витрати на придбання сировини або енергоресурсів.

За допомогою операційного левериджу можна прогнозувати прибуток компанії в залежності від зміни обсягу реалізації продукції і визначати точку беззбитковості.

Формула виробничого левериджу

Виробничий леверидж визначається за допомогою однієї з двох формул:

Епл = TCM/П або Епл = (TFC + П)/П = 1 + (TFC/П)

де Епл — ефект виробничого левериджу; ТСМ — загальний маржинальний дохід; TFC — загальні постійні витрати; П — прибуток.

Якщо за допомогою першої формули визначити значення ефекту виробничого левериджу, то в подальшому його можна використовувати для прогнозування зміни прибутку компанії в залежності від зміни виручки.

Приклад розрахунку виробничого левериджу

Візьмемо простий приклад і підрахуємо виробничий леверидж для компанії, у якої такі показники: виручка від продажу продукції склала 375 тис. грн, змінні витрати — 250 тис. грн, маржинальний дохід (виручка мінус змінні витрати) — 125 тис. грн, постійні витрати — 80 тис. грн, прибуток (маржинальний дохід мінус постійні витрати) — 45 тис. грн.

Підставивши значення в формулу, отримаємо, що ефект виробничого левериджу (маржинальний дохід поділити на прибуток) склав 2,78.

Значення ефекту виробничого левериджу в 2,78 означає, що при зниженні виручки підприємства лише на 1% його прибуток скоротиться вже на 2,78%, а відповідно, якщо виручка скоротиться на 10%, то прибуток впаде вже на 27,8%.

Інші значення левериджу

Поняття "леверидж" також може мати й інші значення. Наприклад, це може бути співвідношення запасів товарів і суми капіталу. Також це може бути відношення позикового капіталу компанії у вигляді вартості випущених цінних паперів з фіксованим доходом (облігацій, привілейованих акцій) до вкладень в цінні папери з нефіксованим доходом (звичайні акції). Ще одне значення — співвідношення вкладень капіталу в цінні папери з фіксованим доходом (облігації, привілейовані акції) та вкладень в цінні папери з нефіксованим доходом (звичайні акції).

    Реклама на dsnews.ua