Для тех,
кто не делает
поспешных выводов

В одному графіку: Чому українські підприємства не здатні до інновацій

Пятница, 6 Ноября 2015, 18:20
За чотири роки частка інноваційних підприємств в Україні скоротилася з 21% до 14,6%

Фото: stu.cn.ua

Держстат опублікував результати обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2012-2014 рр. (за європейською методологією CIS). Це вже третє таке обстеження. Перше було проведено у 2009 році і охоплювало період 2006-2008 рр., друге - у 2011 р. за період 2008-2010 рр.

Якщо порівняти ці три обстеження, то найважливіший висновок дуже сумний. У 2008 році частка підприємств, які займались інноваційною діяльністю, склала 18%, у 2010-му вона зросла до 21%, але у минулому році скоротилася до 14,6%. Серед цих 14,6% здійснювали технологічні інновації 9,5% (5,2% - продуктові та 7,2% - процесові), нетехнологічні - 8,6% (4,7% - організаційні та 6,4% - маркетингові).

У доповіді за результатами обстеження наголошується, що існує прямий зв'язок між розміром підприємства і його рівнем інноваційності, оскільки для впровадження інновацій необхідно мати певну кількість персоналу, задіяного у виконанні НДР (наукових досліджень і розробок). Найвища частка як технологічно інноваційних, так і нетехнологічно інноваційних підприємств була серед великих підприємств (відповідно 32,9% і 20,7%).

Але слід розуміти, що наведені цифри ще не відображають реальну картину, оскільки далеко не для всіх підприємств, які зараховано до інноваційних, основною є саме інноваційна продукція. А реальна картина виглядає так: обсяг реалізованої у 2014 р. інноваційної продукції склав лише 2,8% загального обсягу реалізованої продукції обстежених підприємств. У т.ч. продукції, нової для ринку - 0,9%, нової лише для самого підприємства - 1,9%.

Як же самі підприємства (тобто їхні керівники) пояснюють настільки низьку свою інноваційну активність? Серед неінноваційних підприємств лише 17,8% заявили, що можливому впровадженню інновацій перешкоджають вагомі чинники. У тому числі 11,4% поскаржились на відсутність коштів у межах підприємства, 6,7% - на відсутність кредитів або прямих інвестицій, 5,8% - на труднощі в отриманні державної допомоги або субсидій для інновацій.

А переважна більшість неінноваційних підприємств (82,2%) заявили, що вони просто не мають вагомих причин здійснювати інновації. З цих 82,2% лише 3,9% виправдались тим, що вони вже здійснили інновації раніше (до обстежуваного періоду), решта навели якісь інші аргументи (відсутність хороших ідей або можливостей для інновацій - 7,4%, низький попит на інновації на ринку - 6%, низька конкуренція на ринку - 3%) чи взагалі обійшлися без пояснень.

Як бачимо, українські підприємства не здатні до інновацій тому, що не бачать у інноваціях ніякої потреби. І цей висновок звучить як вирок переважній частині української економіки. Адже з такою економікою, з такими підприємствами немає сенсу пхатися у Європейський Союз. По-перше, там таке "поповнення" не потрібне, по-друге, наші підприємства не витримають конкуренції з інноваційними підприємствами країн ЄС.