Для тех,
кто не делает
поспешных выводов

Текст документа, из-за которого сегодня силовики травили граждан газом

Вторник, 5 Июня 2012, 19:47
Полный текст языкового законопроекта N9073, принятого 5 июня в первом чтении

Сегодня, как известно, принят в первом чтении скандальный законопроект N9073 "Про засади державної мовної політики" / "Об основах государственной языковой политики" авторства нардепов-регионалов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко.

Принятие его сопровождалось митингами вокруг здания Верховной Рады приверженцев и противников закона.

Для приверженцев закона правоохранители создали комфортные условия нахождения у стен ВР, а к участникам акции протеста против принятия этого закона был применен газ и произошли столкновения.

Публикуем текст законопроекта N9073, который стал яблоком раздора для граждан Украины:

Проект

вноситься народними

депутатами України

Ківаловим С.В.

(посвідчення №28)

 

Колесніченком В.В.

(посвідчення №174)

ЗАКОН УКРАЇНИ

«ПРО засади державної мовної політики»

Відповідно до положень Конституції України, Декларації прав національностей, Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» тощо

враховуючи, що вільне використання мов у приватному і суспільному житті, відповідно до принципів, проголошених у Міжнародному пакті Організації Об’єднаних Націй про громадянські і політичні права та духу Конвенції Ради Європи про захист прав і основоположних свобод людини, є невід’ємним правом кожної людини;

надаючи важливого значення зміцненню статусу державної – української мови як одного з найважливіших чинників національної самобутності Українського народу, гарантії його національно-державної суверенності;

виходячи з того, що тільки вільний розвиток і рівноправність усіх національних мов, висока мовна культура є основою духовного взаєморозуміння, культурного взаємозбагачення і консолідації суспільства,

цим законом визначається засади державної мовної політики в Україні.

Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Терміни, використані в цьому Законі, вживаються у такому значенні:

державна мова - закріплена законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, установах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, в сферах зв'язку та інформатики тощо;

мовна група – група осіб, що проживає в Україні, яка має спільну рідну мову;

мовна меншина – група осіб, що проживає в Україні, яка має спільну рідну мову, що відрізняється від державної мови, та яка за своєю чисельністю менша, ніж решта населення держави;

регіональна мовна група – група осіб, що проживає у певному регіоні (населеному пункті), яка має спільну рідну мову;

регіон – окрема самоуправна адміністративно-територіальна одиниця, що може складатися з Автономної Республіки Крим, області, району, міста, селища, села;

   регіональна мова або мова меншини – це мова яка традиційно  використовуються  в  межах  певної   території держави громадянами цієї держави, які складають групу, що за своєю чисельністю менша, ніж решта населення цієї держави; та/або відрізняється від офіційної мови (мов) цієї держави; 

територія, на якій поширена регіональна мова – територія однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць України (Автономної Республіки Крим, області, району, міста, селища, села), де регіональна мова є засобом комунікації певної кількості осіб, що виправдовує здійснення різних охоронних і заохочувальних заходів, передбачених у цьому Законі;

рідна мова – це перша мова, якою особа оволоділа в ранньому дитинстві;

мови національних меншин – це мова меншини, що об’єднана спільним етнічним походженням.

Полный текст законопроекта N9073>>