• USD 28.1
  • EUR 34
  • GBP 38.2
Спецпроєкти

ВВП. Що означає і як розраховується ключовий економічний показник

Показник ВВП, ймовірно, частіше за інших економічних термінів зустрічається в ділових новинах. Зокрема, він використовується для того, щоб визначати — чи росте економіка країни, тобто чи збільшується виробництво товарів і обсяг послуг, що надаються

ВВП України за 2019 р. склав 3,974 трлн грн / Depositphotos
Зміст

Поняття ВВП

ВВП (валовий внутрішній продукт) — це макроекономічний показник, який представляє собою ринкову вартість всієї кінцевої виробленої продукції і наданих послуг у всіх галузях економіки країни за певний період, як правило, за рік. При цьому у ВВП враховуються не тільки товари і послуги, що призначені для внутрішнього споживання в країні, але і для експорту.

Підкреслимо, що при підрахунку ВВП використовується тільки вартість кінцевої продукції, а не проміжної. Наприклад, якщо вироблене борошно було поставлене в торгові мережі для продажу населенню, то воно включається в ВВП, але якщо його закупив комбінат хлібопродуктів і спік з нього батони, то в ВВП буде включена вже вартість хліба, а не борошна як сировини.

Два види ВВП: номінальний і реальний

Розрізняють два ВВП — номінальний і реальний. Номінальний ВВП — це вартість усіх товарів і послуг у поточних ринкових цінах. Тому показник ВВП може змінюватися, навіть якщо обсяги виробництва товарів і наданих послуг не збільшуються, то ціни на них — зростають. Наприклад, якщо інфляція зросте на 5%, то навіть якщо в країні буде вироблено товарів та надано послуг у тій же кількості, що і в минулому році, то показник ВВП все одно виросте на ті ж 5%.

Тому є інший показник — реальний ВВП, з якого виключається такий фактор, як зміна цін на товари і послуги. Для цього номінальний ВВП перераховується в цінах базисного року, в Україні зараз це 2016 р. (= 100%). Сам показник, що відображає зміну цін в економіці, має промовисту назву. Це дефлятор ВВП — відношення ціни всього набору товарів і послуг поточного року і ціни ідентичної або дуже схожої групи товарів та послуг в базисному році. На відміну від індексу споживчих цін (ІСЦ), що частіше зустрічається в новинах, дефлятор ВВП враховує все вироблене економікою: а це не тільки споживчі, а й інвестиційні товари, вітчизняна продукція, яку купує держава або яка продається на світовому ринку.

Коли говорять про темпи зростання або падіння ВВП (наприклад, "ВВП України в 2019 р. збільшився на 3,2%) мається на увазі зміна реального ВВП за певний період.

Відмінність ВВП і ВНП

Є також показник ВНП (валовий національний продукт), який враховує також вартість кінцевих товарів і наданих послуг, вироблених підприємствами, що розташовані за кордоном, однак належать резидентам країни (в нашому випадку — Україні). Наприклад, якщо український агрохолдинг придбає в Німеччині компанію і перероблятиме на ній сировину, що поставляється з України, то вартість кінцевої продукції, яка буде надходити на полки німецьких супермаркетів, слід включити в ВНП України, а не Німеччини.

ВВП на душу населення

ВВП на душу населення підраховується простим поділом показника реального ВВП на кількість громадян в країні. Цей показник демонструє рівень та динаміку добробуту населення, а його падіння свідчить про те, що економіка наближається до кризи. Однак потрібно пам'ятати, що ВВП на душу людини — це усереднений показник по країні, а значить, він не враховує нерівність в доходах між багатими і бідними громадянами.

Методи розрахунку ВВП

Є три методи підрахунку ВВП.

Перший — метод доданої вартості. Він передбачає підсумовування вартості всіх призначених для кінцевого споживання (а не для переробки або подальшого виробництва) товарів і послуг. Тобто із загальної суми ринкових цін виробленої продукції необхідно відняти вартість спожитих сировини і матеріалів, закуплених компаніями у постачальників.

Другий метод — розрахунок ВВП за витратами, що обчислюється через суму всіх витрат підприємств на придбання кінцевих товарів і послуг. Для цього підсумовуються всі споживчі витрати населення (C), валові приватні інвестиції в національну економіку (Ig), держзакупівлі товарів і послуг (G) і чистий експорт, тобто абсолютна різниця між експортом та імпортом (NX).

Формула:

ВВП = C + Ig + G + NX

Третій метод — розрахунок ВВП за доходами. Він обчислюється за формулою:

ВВП = заробітна плата + відрахування на соціальне страхування та інші обов'язкові платежі + валовий прибуток суб'єктів господарювання + валовий змішаний дохід + податки на виробництво і імпорт.

У структуру ВВП не включається неофіційна праця громадян на самих себе (наприклад, праця домогосподарок або ремонт квартири, що виконаний своїми силами), праця на безоплатній основі (наприклад, допомога друзям), а також вартість товарів і послуг, що виробляються в тіньовій економіці.

Який ВВП України

ВВП України за 2019 р. склав 3,974 трлн грн ($140 млрд), а в порівнянні з 2018 р. він зріс на 3,2%. При цьому в 2018 р. ВВП України в порівнянні з 2017 р. виріс на 3,4%. З цього можна зробити висновок, що, хоча в 2019 р. економіка і росла, але її зростання в порівнянні з 2018 р. "загальмувалося" на 0,2%-них пункти.

За останні 10 років динаміка зміни реального ВВП України була дуже неоднорідною. Наприклад, в 2010 р. реальний ВВП зріс на 4,1%, в 2011 р. — вже на 5,5%, у 2012 р. — всього лише на 0,2%, у 2013 р. зростання реального ВВП не було, в 2014 р. він знизився на 6,6%, а в 2015 р. — знизився ще на 9,8% у порівнянні з 2014 р. Потім настав період економічного зростання: в 2016 р. реальний ВВП зріс на 2,4%, у 2017 р — на 2,5%, у 2018 р. — на 3,4% і в 2019 р. — на 3,2%.

ВВП на душу населення в Україні за підсумками 2019 р. склав 94,57 тис. грн.

Структура ВВП України

Зазвичай при підрахунку ВВП України Державна служба статистики дає ще й показники, що характеризують внесок в його формування кожної галузі економіки. Наприклад, в структурі ВВП за 2019 р. найбільша частка "внеску" доводиться на податки на продукти — 14,2%, потім йде оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту — 13,2%, потім — переробна промисловість — 10,8%, сільське господарство — 9%, транспортне, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність — 6,8%, державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування — 6,7%.

Україна в рейтингу ВВП на душу населення

За допомогою показника ВВП у розрахунку на людину можна до певної міри порівнювати рівень життя в різних країнах. Для цього береться період у календарний рік і отриманий показник на душу населення в кожній країні перераховується в долари США. Цим зазвичай займаються глобальні міжнародні організації, в першу чергу Всесвітній банк і Міжнародний валютний фонд (МВФ). Так, в 2019 р., за даними ВБ, Україна з $3659 на людину виявилася на 122-й позиції в списку країн по ВВП на душу населення. Однак у простого порівняння ВВП на людину є недолік: за один долар у різних країнах можна купити десь більше, а десь істотно менше, оскільки рівень цін може сильно відрізнятися. Щоб врахувати і цей факт, ВВП на душу населення перераховується за паритетом купівельної спроможності (про те, що це таке, "ДС" ще напише в рубриці "Про економіку простими словами" ).

    Реклама на dsnews.ua