• USD 36.6
  • EUR 38.6
  • GBP 44.4
Спецпроєкти

EBITDA. Коли прибуток вже порахували, але витрати ще не відняли

Абревіатура EBITDA дуже часто зустрічається в текстах економічної тематики. І це не випадково: цей показник добре відображає ефективність роботи підприємства

EBITDA
EBITDA / Depositphotos
Зміст

Що таке EBITDA?

EBITDA — від англійського визначення Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization — це економічний показник, відповідний обсягом прибутку до вирахування витрат по виплаті відсотків, податків, зносу і нарахованої амортизації.

Простими словами, EBITDA показує, скільки грошей здатна згенерувати компанія до етапу виплати податків, відсотків, а також зносу і амортизації. Останні два фактори особливо великі й значно скорочують чистий прибуток в капіталомістких галузях (наприклад, нафтогазовій промисловості).

Прийнято вважати, що EBITDA досить точно відображає грошовий прибуток від основного виду діяльності компанії.

Для чого використовують EBITDA?

Показник не є частиною стандартів бухгалтерського обліку (GAAP). Однак використовувати EBITDA в багатьох випадках дуже зручно — наприклад, для аналізу привабливості угод по поглинанню на позикові кошти. Та й в цілому це хороший спосіб швидко оцінити, наскільки прибуткова та чи інша компанія.

Так можна визначити ефективність діяльності компанії незалежно від її заборгованості перед кредиторами і державою, а також від методу нарахування амортизації. Простіше кажучи, EBITDA показує, наскільки вигідний основний бізнес компанії.

Це показник почав широко використовуватися в 1980-х для аналізу здатності фірми обслуговувати борги. У поєднанні з чистим прибутком EBITDA показує, яку суму платежів по заборгованості може забезпечити компанія в найближчій перспективі. Тобто даний показник обов'язково використовується при аналізі кредитоспроможності компаній. Багато кредиторів прописують у вимогах нормативи по відношенню чистого боргу до EBITDA. Нормальним вважається дане відношення на рівні не вище 3.

Оцінка по EBITDA найкраще підходить для порівняння економічної ефективності компаній, що працюють в одній галузі. При цьому не має значення розмір інвестицій (основних засобів), боргового навантаження, а також режим оподаткування. Іншими словами, при порівнянні компаній не враховується податкова ставка країни, в якій розташовується компанія, структура капіталу і облікова політика.

Як розрахувати EBITDA?

Класична формула розрахунку EBITDA (нагадуємо, це не бухгалтерський показник!) Виглядає наступним чином:

Чистий прибуток

+ Витрати з податку на прибуток

- відшкодування податку на прибуток

(+ Надзвичайні витрати)

(- Надзвичайні доходи)

+ Відсотки сплачені

- Відсотки отримані

= EBIT

+ Амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних активів

- Переоцінка активів

= EBITDA

EBITDA і операційний прибуток

Є ще один спосіб розрахувати EBITDA, більш простий:

EBITDA = Операційний прибуток + Витрати на амортизацію основних засобів + Витрати на амортизацію нематеріальних активів

Розраховуючи EBITDA за цією формулою, ми виходимо з того, що операційний прибуток — основне джерело доходу фірми. Відмінність EBITDA від операційного прибутку — тільки в нарахованої амортизації, яку повертають при розрахунку.

Перевага цього методу в його простоті: користувачеві звітності при розрахунку показника важко допустити помилку, при цьому менеджменту компанії важко ввести в оману акціонерів або кредиторів. Наприклад, якщо компанія вирішила завищити амортизацію, на одну і ту ж величину зменшиться чистий прибуток і збільшиться амортизація. В результаті зміниться лише структура показника, але не кінцевий результат.

EBITDA і його "родичі"

Є ще цілий ряд показників, так чи інакше пов'язаних з EBITDA:

  • EBIT (Earnings before interest, taxes) — показує обсяг прибутку до вирахування витрат по виплаті відсотків і сплати податків. За змістом EBIT ближче до вільного грошового потоку.
  • EBITD (Earnings before interest, taxes, and depreciation), іноді його також називають PBDIT (profit before depreciation, interest, and taxes). Використовується при плануванні капіталовкладень, для створення розрахункових шаблонів за оцінкою життєздатності потенційних інвестицій або проекту.
  • EBITA (Earnings before interest, taxes, and amortization) — широко використовується як показник ефективності і прибутковості. EBITA все частіше використовується як заміна EBITDA або в поєднанні з ним, оскільки сучасні корпорації все частіше демонструють зростаючий рівень амортизації нематеріальних активів.
  • EBITDAR (Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization, and restructuring or rent costs) — відображає обсяг прибутку до вирахування відсотків, податків, амортизації і витрат на реструктуризацію або оренду.
  • EBITDAX (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Exploration) — відображає прибуток до вирахування відсотків, амортизації і геологорозвідувальних робіт. Цей показник зазвичай використовується для оцінки фінансової стійкості або ефективності нафтогазової або гірничодобувної компанії. Витрати на розвідку варіюються в залежності від методів і витрат. Видалення "розвідувальної" частини балансу дозволяє краще порівнювати енергетичні компанії.
  • EBITDAM (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Management) — відображає прибуток до вирахування відсотків, податків на прибуток, амортизації і витрат на топ-менеджмент. Корисний при порівнянні двох компаній з однієї галузі з різною структурою їх витрат на топ-менеджмент. Можна порівняти ефективність діяльності компаній, незалежно від їх витрат на виплати винагород раді директорів, різних управлінських і консультаційних послуг.

Рентабельність по EBITDA

Показник EBITDA використовується також для розрахунку рентабельності (EBITDA margin):

EBITDA margin = EBITDA/Виручка від продажів

Цей коефіцієнт відображає прибутковість компанії до сплати відсотків, податків і амортизації, і є, на відміну від EBITDA, не абсолютним, а відносним показником.

    Реклама на dsnews.ua